top of page

H E L G E   J O R D A L 

KONTAKT I HIHAT: jan@hihat.no - + 47 56 90 19 12 

BIO

Helge Jordal er født i Bergen. Ble utdannet ved Statens Teaterhøgskole i 1972. Han har bred erfaring fra teaterfaget, og har jobbet ved mange av de store scenene i Norge, blant annet Nationaltheateret, Den Nationale Scene, Hålogaland Teater og Trøndelag Teater. Vi kjenner han også fra markante roller fra filmlerret, TV skjermen og revyscenen.

 

Helge Jordal har i en årekke vært en sentral utøver på store suksess prosjekter over hele Norge. Han er en bauta i norsk skuespillerhistorie og en entertainer og formidler hele Norge elsker.

se BT´s flotte videorepportasje om Helge her

bottom of page