top of page

K U L T U R    &  

E G E N P R O D U K S J O N 

HiHat management produserer årlig kultur og konserter for bedrifter som BKK, ExxonMobil, med flere, 
i tillegg leverer vi en rekke kulturinnslag til næringslivet.

Vi har et stort kontaktnettverk hos andre artister også og kan hjelpe deg å skreddersy ditt event med kultur.
Vi hjelper deg enten det er et enkelt inslag av en artist du ønsker, eller du trenger hjelp til å tenke helhet og konsept på ditt arrangement.

Ta kontakt med oss, så kan vi starte dialogen

bottom of page